Corona

Door corona repeteren wij momenteel via Zoom en bereiden wij ons voor op betere tijden. Bij een Zoom repetitie zing je met je eigen stemgroep gecombineerd met een andere, je ziet elkaar maar hoort elkaar niet. De enige die je hoort is de dirigent die piano speelt, soms voorzingt en aanwijzingen geeft over lastige passages…