Corona

Door corona repeteren wij momenteel via Zoom en bereiden wij ons voor op betere tijden. Bij een Zoom repetitie zing je met je eigen stemgroep gecombineerd met een andere, je ziet elkaar maar hoort elkaar niet. De enige die je hoort is de dirigent die piano speelt, soms voorzingt en aanwijzingen geeft over lastige passages en harmonieën. De dirigent hoort je ook niet, dat is niet te synchroniseren met Zoom. Niet ideaal natuurlijk, maar ja … je zingt en oefent mooie stukken onder begeleiding, daarnaast kan iedereen natuurlijk vragen stellen.  

We studeren prachtige muziek in zoals bijvoorbeeld:

  • Liederen van Wilhelm Peterson-Berger      (1867 – 1942)
  • Four motets van Aaron Copland                  (1900 – 1990) 
  • Die Wasserfee van Joseph Rheinberger       (1839 –  1901)
  • O radiant dawn van James Mac Millan        (1959 –          )
  • Liederen van Madalena Casulana                 ( ca. 1544 – ca. 1590)
  • Paradisi gloria van Piret Rips-Laul               (1965 –          )