MODUS VIVENDI – lustrumconcert

  • Zondag 23 Oktober 2022, Nassaukerk – Wittenkade 111 Amsterdam

  • Zondag 30 Oktober 2022, Amstelkerk – Amstelveld 10 Amsterdam

In de liederen die op het programma staan, komen allerlei variaties op het thema ‘modus vivendi’ voorbij:

  • Devote verering van Maria bij Dubra, Hollander en Kaandorp,
  • Verering van het goddelijke bij Josquin, Rheinberger, Kuhnau, Rips-Laul en MacMillan
  • De wereldlijke liefde staat centraal bij Vautor, Casulana, Arcadelt en Finzi.

 Elgar schreef muziek voor een herdenking van de sterfdag van koningin Victoria. De tekst van dit stuk is echter zo alomvattend, dat het zonder problemen ook op anderen kan slaan. Hetzelfde geldt voor Stanford’s muziek op een gedicht van Alfred Tennyson. Deze schreef dit gedicht weliswaar ter nagedachtenis aan een dierbare vriend, maar ook deze tekst heeft een veel universeler karakter.

De Scandinavische componisten in dit programma (Peterson-Berger en Heise) bezingen de natuur: bij een mooie avondschemering wordt gemijmerd over verloren gegane liefdes en idealen.

Het bovennatuurlijke passeert de revue in “Die Wasserfee” van Rheinberger.
Dit concert sluiten we af met het titelstuk, “Modus vivendi” van Kees Schoonenbeek.

Enkele opnames van dit concert:

Peterson-Berger – Stemning
Schoonenbeek – modus vivendi – deel 3
Rips-laul – paradisi gloria
Arcadelt – il bianco e dolce cigno.