organisatie

Verenigingsgegevens

 • Rechtspersoon: Vereniging, statutaire zetel: Amsterdam.
 • Oprichtingsdatum: 01-01-2000
 • dossiernummer KvK: 34127587.
 • Bestuursleden:
 • voorzitter:             Mien Boelhouwer
 • secretaris:             Manja Remmerswaal
 • penningmeester:    Carlijne Pauwels
 • algem. betuurslid:  Teresa Klerkx
 • Bankrekeningnummer: NL25INGB0005388793 t.n.v. Kamerkoor Airone Amsterdam.
 • Repetitie-adres: Wijkzaal Nassaukerk, De Wittenstraat 114, 1052 BB Amsterdam.
  Beheerder: Bart Treffers, tel: 06-15382820, email: btreffers@yahoo.com

Klussenlijst

Er moet allerlei werk verzet worden om ons koor draaiend te houden. Airone rekent op de inzet van alle leden.

Wat     (+aantal personen)Wie

ALGEMEEN
 
Muziekcommissie (4)Johan, Margreeth, dirigent, Gerard
Repetitie- en concertroosterwebmaster
Aanschaf bladmuziek + verzorgen kopieënPaul
Beheer van website (3)Ben (webmasters), Willem (vormgeving)
Beheer Facebook-pagina??????
Verzorgen van koffie/thee bij repetitiesAnnelies en Sytse
Huiswerk doorgeven aan koordirigent
Ledenwerving (o.a. via social media) (1..3)Manja en Arjan (m.m.v. allen)
Opvang/contact aspirant-leden per stemgroep (4)S:Harriet, A:Annelies, T:Paul, B:Johan
Bijhouden ledenlijstwebmaster
Contactpersoon afmeldingenBij een van de bestuursleden
Verzorgen van midifilesdirigent, webmaster
Registratie repertoirewebmaster
Sollicitatie dirigentPM
Organisatie bonte avondPM
Concertcommissie concert 2018 vacatures
Concertcommissie jubileum concert (voorjaar 2020)Harriet en ?????
  

BESTUUR
 
BestuurTeresa: algemeen bestuurslid, Carlijne: penningmeester, Mien: voorzitter, Manja: secretaris 
Contact aspirant leden vanuit bestuurHansje
Contacten met beheerder repetitieruimte vanuit bestuurHansje
Contactpersoon/overleg met dirigent vanuit bestuurIrene
Afhandelen correspondentie / email bestuur 

FINANCIEEL
 
JaarbegrotingTeresa
checklist penningmeester:
– contributies innen
– betaling facturen en declaraties
– betaling honorarium dirigent (maandelijks)
– bijhouden boekhouding
– opstellen financieel jaarverslag
 
Subsidieaanvraag DMO (jaarlijks voor 1 nov.)Teresa
Andere subsidieaanvragenPaul
Zoeken sponsors, adverteerders, donateurs etc.Paul
Kascontrole-commissieJohan, Margreeth